velanovi.jpg

Newsflash

CONTACT for Czechevents


Please, use only our e-mail address 
Paypal address is
czechevents.novotny@gmail.com 

 

Home Events Current & Upcoming Details - Piknik České misie
Banner

Event 

Title:
Piknik České misie
When:
09.10.2017 - 09.10.2017 11.00 h - 16.00 h
Where:
National Grove - North Riverside
Category:
Social Event

Description

Vážení přátelé,

ve dnech 19. - 20. 10. 2017 od 14:00 do 21:00 se bude možné zúčastnit voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prostřednictvím hlasování na Generálním konzulátu v Chicagu. Stejně tak se bude možné zúčastnit volby prezidenta České republiky v lednu 2018.

Podmínkou Vaši účasti ve výše zmíněných volbách je zapsat se předem do zvláštního seznamu voličů vedeného na Generálním konzulátu v Chicagu.

Na četné žádosti jsme se rozhodli nabídnout Vám jednodušší možnost zápisu, než jen v úředních hodinách na Generálním konzulátu (205 N Michigan Ave., Suite 1640, Chicago, IL: 60601), nebo poštou (originál žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů a kopie českého a amerického dokladu). V neděli dne 10. 9. 2017, což je poslední možný den registrace do zvláštního seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  budeme připraveni provést Vaši registraci také na pikniku České misie v Chicagu od 11 do 16 hod. Piknik se koná od 11 hod. v lesní rezervaci National Grove, zahrada č. 4, na křižovatce 27. ulice a Des Plaines Avenue, North Riverside, Illinois.

Nezapomeňte s sebou, prosím, přinést platný český doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz) a doklad o trvalém bydlišti v USA (například originál amerického řidičského průkazu, pobytové karty, nebo originál nájemní smlouvy, či účtu za odběr služeb). Do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Chicagu se mohou zapsat občané ČR, kteří dlouhodobě pobývají v jeho jurisdikci. Konzulární obvod Generálního konzulátu ČR v Chicagu je tvořen státy Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota a Wisconsin.

Další podrobnosti k organizaci voleb do Poslanecké sněmovny jsou k dispozici na webové stránce Generálního konzulátu: 

http://www.mzv.cz/chicago/cz/volby_1/index.html

Těšíme se s Vámi na setkání v neděli 10. 9. 2017!

Generální konzulát ČR v Chicagu 


REGISTRATION FOR THE PARTICIPATION IN THE ELECTIONS IN THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC

Dear friends,

You will be able to participate in the elections in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, to vote at the Consulate General of the Czech Republic in Chicago on October 19 and 20, 2017, from 2 pm to 9 pm. This applies also to the presidential elections which will follow few months later - in January 2018.

In order to be able to vote at the Consulate General, you are required to register first.

Reflecting many requests, we have decided to offer an additional opportunity to register, in addition to the standard possibilities - 1) to visit the Consulate General (205 N Michigan Ave., Suite 1640, Chicago, IL: 60601) during regular office hours or 2) to send us the registration form and required attachments via regular mail. We will be also ready to assist you with the registration  at the annual family picnic of the Czech Mission in Chicago on Sunday September 10th, 2017, which is the last possible day of the registration for the elections in the Chamber of Deputies of the Czech Parliament. The registration at the picknick will take place from 11 am  to 4 pm atNational Grove #4, 27th Street and Des Plaines Avenue, North Riverside, Illinois.

Please do not forget your valid Czech ID (passport or ID card) and be ready to document your permanent residence in the United States (with your US driver's license, permanent residence card, original of a lease contract or an invoice for supply of services, etc.). 

Only Czech citizens staying for a long time in the jurisdiction of the Consulate General of the Czech Republic in Chicago can be inscribed in the special voter's list administered by this Consulate General. In the territorial jurisdiction of the Consulate General of the Czech Republic in Chicago, there are states Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota and Wisconsin.

More information about the elections is available at the website of the Consulate General: 

http://www.mzv.cz/chicago/en/consular_information/social_security_agreement_betwwen_united/elections_to_the_chamber_of_deputies_of.html 

or in Czech language http://www.mzv.cz/chicago/cz/volby_1/index.html

We look forward to seeing you on Sunday, September 10th, 2017!

Consulate General of the Czech Republic in Chicago

 

Venue

Venue:
National Grove
Street:
Desplaines Ave
City:
North Riverside
State:
IL
Country:
Country: us

Help us to keep informing you
about the Czech & Slovak events
and activities in North America


<<  July 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      
     
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner